Levering til kantsten (aftipning)

Dine materialer bliver aftippet op til dit grundskel. Sædvanligvis vil dette være ved kantsten. Ønsker du et specifikt aftipningssted, kan du afgive dette i notefeltet under bestilling, og med en markering på stedet. Betingelserne er at der ikke må være almindelige fliser på kørestedet, da de risikere at briste, samt at underlaget skal være bygget til kørsel med tunge køretøjer. Betingelser for kørsel med lastbil SKAL være opfyldt, ellers finder chaufføren selv det bedst egnede sted.

Levering med kran/grab (eksempelvis over hæk)

Ved levering med grab, SKAL følgende betingelser være opfyldt. Lastbilen kan højst løfte materialet over en 3 meter høj forhindring (hæk, hegn el. lign.) og ikke over 8 meter fra lastbilens centrum. Er der luftledninger skal der være en frihøjde på minimum 5 meter. Lastbilen skal kunne parkere på et kørefast grundlag under aflæsning. Dette gælder ikke almindelige fliser da de kan briste under lastbilens vægt. Underlaget skal være bygget til kørsel med tunge køretøjer. Beskriv eventuelt nærmere i notefeltet under bestilling. Er betingelserne ikke opfyldt, vil materialet blive aflæsset med grab det sted chaufføren finder bedst egnet.

Levering af bigbag

Dine bigbags bliver aflæsset op til dit grundskel. Sædvanligvis vil dette være ved kantsten. Ønsker du et specifikt aflæsningssted, kan du afgive dette i notefeltet under bestilling, og med en markering på stedet. Betingelserne er at der ikke må være almindelige fliser på kørestedet, da de risikere at briste, og at underlaget er bygget til kørsel med tunge køretøjer. Betingelser for kørsel med lastbil SKAL være opfyldt, ellers finder chaufføren selv det bedst egnede sted. Du kan få løftet din bigbag (maks. 8 meter) ind i din have, eller løftet til et sted hvor lastbilen ikke kan køre. Afstanden skal maksimalt være 8 meter fra center af lastbilen. Vælg levering med kran/grab (over hæk) under bigbag produktet.

Opdaterer…
  • Ingen varer i kurven.